Menü Bezárás

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A Sonarmed Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 31.
Az adatkezelő elérhetősége: +36 1 203 75 81, info kukac sonarmed.hu

Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, tanfolyamokra és sorsolásokra jelentkezés és ezzel kapcsolatos ügyintézések (megrendelés rögzítése, számlázás, kiszállítás), hírlevél küldése. A Sonarmed Kft. csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: a felhasználó a regisztrációnál kifejezetten
hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak
kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során
megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: vezeték- és keresztnév,
elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási név és cím,
regisztráció dátuma és időpontja, a rendelés dátuma és időpontja, hírlevél
feliratkozási hozzájárulás, egyéb fontos űrlapadatok.

Az adatgyűjtés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való
megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, felhasználói statisztikák készítése,
rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek
teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél
küldése.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatokat az
utolsó bejelentkezéstől számított tíz évig, míg a hírlevél küldéséhez adott
hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig, a számviteli
bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján 8 évig őrizzük meg.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A Sonarmed Kft. kereskedelmi és szállítmányozási alvállalkozója - például a GLS vagy Magyar Posta - kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

Adattovábbítás: A Sonarmed Kft.-nél megrendelt termékeket a Sonarmed Kft. saját maga vagy bizonyos esetekben a szerződéses alvállalkozói közreműködésével szállítja ki. A kiszállítás megvalósulása érdekében a Felhasználó adatai (megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe és szállítási címe továbbításra kerül a szállítmányozó cég adatbázisába. Az adatok 3650 napig kerülnek tárolásra.

A www.sonarmed.hu címen elérhető portál html kódja, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: google.com/analytics/.

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A sonarmed.hu a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Sonarmed Kft. honlapjait felkeresők letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hírdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Sonarmed Kft.-től! A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

Adatkezelés hírlevél (e-mail) küldés céljából: A Sonarmed Kft. feliratkozás
esetén hírlevelet, gazdasági reklámot, termékeiről, szolgáltatásairól
információkat, tájékoztatást tartalmazó e-mailt küld az érdeklődők részére. Ezen
tevékenység céljából rögzítésre kerül a Felhasználó által megadott név, e-mail
cím, dátum és a feliratkozás időpontja. Az adatokat a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig tároljuk. A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes
adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélre küldött válaszlevélben,
telefonon,  valamint postai úton is lehet kérni.

Adatkezelés elektronikus ügyfélszolgálat szolgáltatásának igénybevételekor: A
Sonarmed Kft. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével,
valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől
számított legfeljebb öt év elteltével törli.

Egyéb adatkezelések: E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat
felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság,
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg
jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok
közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti
az adatkezelőt.

A Sonarmed Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és
az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad
ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelő elérhetőségeinek bármelyikén
-
tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak
helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés
pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt
személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az
adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált
felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a
regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul
intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u.
22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06.1.475.7186,
475.7100
Telefax: 06.1.269.3541
E-mail: adatved@obh.hu

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:
Hivatalos név: Sonarmed Kft.
Ügyvezetők: Giay László, Kalmár Károly
Adószám: 13265553-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-726509
Székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 31.
Telefon: +36 1 203 75 81
E-mail: info kukac sonarmed.hu